Fiscale en Financiële Begeleiding

Om te zorgen dat partijen de juiste afspraken maken is het zinvol dat ik in een vroeg stadium betrokken word in uw scheidingsproces. Ik kan samen met de mediator/advocaten de besprekingen voeren, zodat ook de fiscale kant van de afspraken meteen worden meegenomen en daarna fiscaal optimaal kunnen worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De scheiding heeft ook een fiscaal verhaal. Dat blijft vaak onderbelicht. U wilt niet dat de fiscus de lachende derde wordt en profiteert van uw echtscheiding. Zorg dat het fiscale voordeel u toekomt. Klik hier voor contact en stuur mij uw telefoonnummer per e-mail. Dan bel ik u en bent u op weg naar het maken van fiscaal voordelige scheidingsafspraken. Wacht niet te lang, win tijdig fiscaal advies in. Ik kan u beiden fiscaal bijstaan als neutrale financiële deskundige of de belangen van één partij behartigen, bijvoorbeeld van de financieel minder zekere partij. Bij een scheiding spelen ingewikkelde fiscale regels over de volgende onderwerpen.

Als Scheidingsfiscalist en Belastingbespaarder richt ik mij voornamelijk op de fiscale en financiële aspecten van de scheiding. Kent u alle fiscale regels rondom:

De Eigen Woning bij scheiding of uit elkaar gaan
– hoe regel je dit allemaal optimaal in het echtscheidingsconvenant?
– bij wie is de rente aftrekbaar?
– maakt het uit wie de hypotheekrente betaalt?
– tot wanneer is de hypotheekrente (deels) aftrekbaar bij de vertrekkende partner?
– kan de achterblijvende partner de hypotheek van de vertrekker zonder wijziging overnemen?
– heeft de echtelijke woning een overwaarde en wat zijn de consequenties daarvan?
– is een deel van de hypotheekrente aftrekbaar als alimentatie?
– of kunt u beter afspreken dat ieder zijn deel van de hypotheekrente betaalt?
– hoe zit het met het eigenwoningforfait als een van de partners in de woning blijft wonen?
– hoelang is de hypotheekrente nog aftrekbaar?
– hoe verkrijg ik de economische eigendom van de hele woning, zodat ik de volledige hypotheekrente kan aftrekken?
– wat is de waarde van de te verdelen eigen woning en mag die afwijken van de WOZ-waarde?

Partneralimentatie bij scheiding
– vanaf wanneer is de partneralimentatie aftrekbaar?
– zijn de onderhoudsbijdragen betaald voor de partner na het verlaten van de echtelijke woning aftrekbaar?
– wilt u de partneralimentatieverplichting afkopen? Dan kan op verschillende manieren, soms kan de ex-partner daardoor net wel een andere woning kopen. Zie het blog: afkoop partneralimentatie maar dan anders.

Fiscaal partnerschap bij scheiding of uit elkaar gaan
– tot wanneer bent u fiscale partners van elkaar?
– wat houdt fiscaal partnerschap in?
– wanneer bent u elkaars fiscale partner?
– tot wanneer bent u verplicht samen aangifte te doen, wanneer heeft u een keuze en wat is fiscaal het voordeligst?

 Pensioen bij scheiding
– kent u de regels over pensioenverevening of is conversie misschien handig voor u?
– is het slim om pensioenverevening uit te sluiten bij scheiding? Weet u dan wat u prijsgeeft?
– is het pensioen in eigen beheer omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV) en heeft u dan nog ergens recht op bij scheiding? Bent u daar voldoende over voorgelicht?

Onderneming bij echtscheiding
– hoeveel is de onderneming waard en hoe bepaalt u de waarde van de IB-onderneming of van de aandelen van de B.V. bij echtscheiding?
– kunt u voorkomen dat bij de overdracht van 50% van de aandelen aan de partner die de onderneming voortzet geen Aanmerkelijk Belangheffing verschuldigd wordt?

 Overige vermogensbestandsdelen
– zijn er nog overige vermogensbestanddelen te verdelen bij scheiding die fiscale consequenties hebben die nogal eens over het hoofd worden gezien?
– weet u hoe het zit met de verdeling van lijfrentes, levensverzekeringen, kapitaalverzekering (afgesloten tot eind 1999, KEW, SEW en BEW)?
– zijn er niet-opeisbare vorderingen (erfenis) door het overlijden van één van de ouders? Vergeet u die niet in de verdeling?
– onderkent u de risico’s van de scheve vermogensverdeling (over- of onderbedeling)?